ภาพข่าวกิจกรรม
ทต.วิชิตร่วมกับเกษตรจังหวัดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หัวข้อ : ทต.วิชิตร่วมกับเกษตรจังหวัดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
จำนวนภาพ : 7 รูป
จำนวนผู้ชม : 31
วันที่ลง : 19/12/2560
ภูเก็ตเปิดตลาดประชารัฐ หัวข้อ : ภูเก็ตเปิดตลาดประชารัฐ
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 34
วันที่ลง : 17/12/2560
อบจ.คว้าเหรียญทองหมากออสไทยกีฬาอปท หัวข้อ : อบจ.คว้าเหรียญทองหมากออสไทยกีฬาอปท
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 35
วันที่ลง : 15/12/2560
อาชีวศึกษาภูเก็ตจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ : อาชีวศึกษาภูเก็ตจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์
จำนวนภาพ : 7 รูป
จำนวนผู้ชม : 39
วันที่ลง : 14/12/2560
อบจ.ภูเก็ตตรวจความคืบหน้าการจัดระเบียบท่าเทียบเรือรัษฎา หัวข้อ : อบจ.ภูเก็ตตรวจความคืบหน้าการจัดระเบียบท่าเทียบเรือรัษฎา
จำนวนภาพ : 7 รูป
จำนวนผู้ชม : 26
วันที่ลง : 14/12/2560
การแข่งขันวิ่งนานาชาติ หัวข้อ : การแข่งขันวิ่งนานาชาติ
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 38
วันที่ลง : 13/12/2560
เทศกาลของดีจังหวัดภูเก็ต หัวข้อ : เทศกาลของดีจังหวัดภูเก็ต
จำนวนภาพ : 7 รูป
จำนวนผู้ชม : 42
วันที่ลง : 12/12/2560
ขนส่งจัดโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการรถโดยสารประจำทางผ่านแอพพลิเคชั่น หัวข้อ : ขนส่งจัดโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการรถโดยสารประจำทางผ่านแอพพลิเคชั่น
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 68
วันที่ลง : 11/12/2560
กาชาดภูเก็ตร่วมโครงการเย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งเต้านม หัวข้อ : กาชาดภูเก็ตร่วมโครงการเย็บเต้ารวมใจสู้ภัยมะเร็งเต้านม
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 69
วันที่ลง : 11/12/2560
มูลนิธิกุศลธรรมและสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หัวข้อ : มูลนิธิกุศลธรรมและสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
จำนวนภาพ : 7 รูป
จำนวนผู้ชม : 43
วันที่ลง : 10/12/2560
อบจ.ภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น หัวข้อ : อบจ.ภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
จำนวนภาพ : 11 รูป
จำนวนผู้ชม : 39
วันที่ลง : 09/12/2560
อบจ.ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อม Amazing Thailand  Phuket Countdown 2018 หัวข้อ : อบจ.ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อม Amazing Thailand Phuket Countdown 2018
จำนวนภาพ : 9 รูป
จำนวนผู้ชม : 41
วันที่ลง : 08/12/2560
ท่องเที่ยวและกีฬาจัดเสวนาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน หัวข้อ : ท่องเที่ยวและกีฬาจัดเสวนาพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 32
วันที่ลง : 07/12/2560
ทต.มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ หัวข้อ : ทต.มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 35
วันที่ลง : 07/12/2560
อบจ.ภูเก็ตประชุมเครือข่ายป้องกันการทุจริต หัวข้อ : อบจ.ภูเก็ตประชุมเครือข่ายป้องกันการทุจริต
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 35
วันที่ลง : 07/12/2560
อบจ.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอปท หัวข้อ : อบจ.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอปท
จำนวนภาพ : 7 รูป
จำนวนผู้ชม : 34
วันที่ลง : 02/12/2560
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองทำความสะอาดน้ำตกวังขี้อ้น หัวข้อ : คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตองทำความสะอาดน้ำตกวังขี้อ้น
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 33
วันที่ลง : 02/12/2560
อบจ.ภูเก็ตร่วมพิธีอันเชิญอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพขึ้นประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะศาลากลาง หัวข้อ : อบจ.ภูเก็ตร่วมพิธีอันเชิญอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพขึ้นประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะศาลากลาง
จำนวนภาพ : 9 รูป
จำนวนผู้ชม : 36
วันที่ลง : 01/12/2560
สมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสื่ิิอสัมพันธ์ หัวข้อ : สมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสื่ิิอสัมพันธ์
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 90
วันที่ลง : 25/11/2560
ประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ หัวข้อ : ประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ
จำนวนภาพ : 11 รูป
จำนวนผู้ชม : 40
วันที่ลง : 24/11/2560
 
 
แสดง 181 ถึง 200 จาก 254 (13 หน้า)