ภาพข่าวกิจกรรม
Andaman Hotelier and Tourism Fair 2018 หัวข้อ : Andaman Hotelier and Tourism Fair 2018
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 36
วันที่ลง : 22/06/2561
จัดงานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy หัวข้อ : จัดงานสินค้าเกษตรคุณภาพและมาตรฐานสู่ Phuket : City of Gastronomy
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 41
วันที่ลง : 21/06/2561
จัดงาน “ธงฟ้า ชวนกันมากินกุ้ง” หัวข้อ : จัดงาน “ธงฟ้า ชวนกันมากินกุ้ง”
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 33
วันที่ลง : 19/06/2561
Thailand Amazing Durian and Fruit Fest @ Phuket หัวข้อ : Thailand Amazing Durian and Fruit Fest @ Phuket
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 42
วันที่ลง : 18/06/2561
Phuket Lobster Festival 2018 หัวข้อ : Phuket Lobster Festival 2018
จำนวนภาพ : 2 รูป
จำนวนผู้ชม : 84
วันที่ลง : 16/06/2561
Limelight Avenue Phuket ฉลอง 3 ปี หัวข้อ : Limelight Avenue Phuket ฉลอง 3 ปี
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 72
วันที่ลง : 16/06/2561
มิสแกรนด์ภูเก็ตสนับสนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน หัวข้อ : มิสแกรนด์ภูเก็ตสนับสนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัดสวนป่าบางขนุน
จำนวนภาพ : 2 รูป
จำนวนผู้ชม : 54
วันที่ลง : 15/06/2561
โครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561” หัวข้อ : โครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561”
จำนวนภาพ : 7 รูป
จำนวนผู้ชม : 30
วันที่ลง : 14/06/2561
จัดโครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น หัวข้อ : จัดโครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 26
วันที่ลง : 14/06/2561
Limelight Avenue Phuket ฉลอง 3 ปี ชมฟรีคอนเสิร์ต “อ๊อฟ ปองศักดิ์” หัวข้อ : Limelight Avenue Phuket ฉลอง 3 ปี ชมฟรีคอนเสิร์ต “อ๊อฟ ปองศักดิ์”
จำนวนภาพ : 2 รูป
จำนวนผู้ชม : 45
วันที่ลง : 13/06/2561
ห้างเซ็นทรัลจัดพิธีบวงสรวงพร้อมอันเชิญพระครุฑ หัวข้อ : ห้างเซ็นทรัลจัดพิธีบวงสรวงพร้อมอันเชิญพระครุฑ
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 62
วันที่ลง : 07/06/2561
เอส เอฟ จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม ล่องใต้สู่จังหวัดภูเก็ตฉายสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 หัวข้อ : เอส เอฟ จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม ล่องใต้สู่จังหวัดภูเก็ตฉายสุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
จำนวนภาพ : 8 รูป
จำนวนผู้ชม : 45
วันที่ลง : 04/06/2561
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ : โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 36
วันที่ลง : 29/05/2561
โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา หัวข้อ : โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 68
วันที่ลง : 24/05/2561
งาน 51 ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวข้อ : งาน 51 ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 62
วันที่ลง : 23/05/2561
จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 38
วันที่ลง : 22/05/2561
โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา Keep Phuket Clean by our hands and hearts หัวข้อ : โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา Keep Phuket Clean by our hands and hearts
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 47
วันที่ลง : 22/05/2561
Andaman Hotelier and Tourism Fair 2018 หัวข้อ : Andaman Hotelier and Tourism Fair 2018
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 40
วันที่ลง : 22/05/2561
จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเก็บตัวมิสแกรนด์ หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเก็บตัวมิสแกรนด์
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 39
วันที่ลง : 21/05/2561
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดทอดผ้าป่าสามัคคี หัวข้อ : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดทอดผ้าป่าสามัคคี
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 34
วันที่ลง : 19/05/2561
 
 
แสดง 181 ถึง 200 จาก 370 (19 หน้า)