ภาพข่าวกิจกรรม
ทต.ราไวย์เข้ารับประกาศนียบัตรประเด็นด้านอุบัติเหตุดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ : ทต.ราไวย์เข้ารับประกาศนียบัตรประเด็นด้านอุบัติเหตุดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
จำนวนภาพ : 2 รูป
จำนวนผู้ชม : 129
วันที่ลง : 19/09/2562
จังหวัดภูเก็ตร่วมกับอบต.เกาะแก้วจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ “สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต” หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตร่วมกับอบต.เกาะแก้วจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ “สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต”
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 114
วันที่ลง : 16/09/2562
อบต.เกาะแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนสีขาวเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ” หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนสีขาวเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ”
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 159
วันที่ลง : 14/09/2562
ผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ยืนยันแกงไตปลาคุณแม่จู้ "ไร้สารกันบูด" หัวข้อ : ผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ยืนยันแกงไตปลาคุณแม่จู้ "ไร้สารกันบูด"
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 112
วันที่ลง : 11/09/2562
ทต.ราไวย์ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่ ๕ หัวข้อ : ทต.ราไวย์ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่ ๕
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 133
วันที่ลง : 06/09/2562
เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ หัวข้อ : เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 112
วันที่ลง : 05/09/2562
ทต.ราไวยจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) หัวข้อ : ทต.ราไวยจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 137
วันที่ลง : 02/09/2562
ภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง หัวข้อ : ภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 128
วันที่ลง : 01/09/2562
กิจกรรม"ก้าวคนละก้าว"ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคใต้ หัวข้อ : กิจกรรม"ก้าวคนละก้าว"ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคใต้
จำนวนภาพ : 2 รูป
จำนวนผู้ชม : 133
วันที่ลง : 29/08/2562
อบต.เกาะแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปี 2562 หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปี 2562
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 135
วันที่ลง : 28/08/2562
งานถนนศิลปวัฒนธรรม “วิถีราไวย์” และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ : งานถนนศิลปวัฒนธรรม “วิถีราไวย์” และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี ๒๕๖๒
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 138
วันที่ลง : 26/08/2562
นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์อบต.เกาะแก้ว ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และข้าราชการ หัวข้อ : นายเกื้อเกียรติ จิตต์เกื้อ นายกองค์อบต.เกาะแก้ว ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และข้าราชการ
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 130
วันที่ลง : 26/08/2562
อบต.เกาะแก้วร่วมพูดคุยชี้แจงกรณีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วร่วมพูดคุยชี้แจงกรณีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก
จำนวนภาพ : 2 รูป
จำนวนผู้ชม : 139
วันที่ลง : 26/08/2562
อบต.เกาะแก้วร่วมงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน จ.ภูเก็ต หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วร่วมงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาสวัสดิการชุมชน จ.ภูเก็ต
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 120
วันที่ลง : 25/08/2562
เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลวิชิต หัวข้อ : เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลวิชิต
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 136
วันที่ลง : 23/08/2562
อบต.เกาะแก้วและภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาด หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วและภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเพื่อแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการทำความสะอาด
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 144
วันที่ลง : 19/08/2562
บอร์ดวิทยุการบินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรม CSR จ.กระบี่ หัวข้อ : บอร์ดวิทยุการบินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรม CSR จ.กระบี่
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 116
วันที่ลง : 16/08/2562
จิตอาสามูลนิธิพัฒนาป่าตองลงพื้นที่สอนเยาวชนทำหมอนจากหลอดดูด หัวข้อ : จิตอาสามูลนิธิพัฒนาป่าตองลงพื้นที่สอนเยาวชนทำหมอนจากหลอดดูด
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 125
วันที่ลง : 16/08/2562
ทต.วิชิตจัดการอบรมในโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ : ทต.วิชิตจัดการอบรมในโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำประจำปี ๒๕๖๒
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 103
วันที่ลง : 15/08/2562
ทต.ราไวย์จัดประกวดภาพถ่ายตามโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2562 หัวข้อ : ทต.ราไวย์จัดประกวดภาพถ่ายตามโครงการสวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2562
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 149
วันที่ลง : 15/08/2562
 
 
แสดง 101 ถึง 120 จาก 518 (26 หน้า)