เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมหารายได้ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมหารายได้ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด
<b>Notice</b>: Undefined variable: j in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b><b>Notice</b>: Undefined index:  in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b>

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมหารายได้ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ระบุมีการดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดอย่างถูกต้องและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

วันนี้ (28 มค.62) เวลา 14.30 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต,นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัด ภูเก็ต ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,

นางนงนุช อรุณรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและ นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานจัดซื้อของรางวัลสลากการกุศล ร่วม แถลงข่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมหารายได้ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยปรากฏมีผู้ใช้เพจ ออนไลน์ ได้แพร่ภาพสดเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 00.12 น.พาดพิงการดำเนินกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญบิดเบือนในข้อเท็จจริงทำให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงในฐานะองค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และประกอบกิจการในงานตามภารกิจให้สุภาพและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนนั้น

โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมีการดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดอย่างถูกต้องและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ จากการเสนอข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงซึ่งทำให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดรู้สึกเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตทุกคนเข้ามาทำงานด้วยใจโดยมีเป้าประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตามหลังจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจะได้เรียกประชุมคณะกรรมการ เหล่ากาชาด ที่เกี่ยวข้องเพื่อหามติว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการต่อผู้ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อไปอย่างไรซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ ในการประชุมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปี 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดงานออกร้านกาชาดประจำปี 2562 โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายกาชาดดำเนินการตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดไทยที่กช 6870/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. การจัดกิจกรรมหารายได้ไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดโดยการจำหน่ายสลากกาชาด และ2. การออกร้านรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดภูเก็ตและนิทรรศการผลงานกาชาดในงานประจำปีของดีภูเก็ตประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2562 โดยในส่วนของการจัดทำสลากกาชาดการกุศลช่วยกาชาดประจำปี 2562 จัดทำทั้งสิ้น 9,000 เล่มราคาเล่มละ 1,000 บาทมี 10 ใบๆละ 100 บาท โดยได้ดำเนินการแจกจ่ายขอสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นได้ช่วยกันจัดจำหน่ายรวม 106 หน่วยงานทั้งสิ้น 4,000 เล่มและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจำหน่ายและส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายในงานประจำปีของดีภูเก็ตประจำปี 2562 ณบริเวณเวทีกลางสะพานหิน รวมทั้งสิ้น 5,000 เล่ม ทั้งนี้การจัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลช่วยกาชาดประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชน องค์กร โรงแรม สถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำหน่ายได้ทั้งหมด ด้วยความสมัครใจ

ในส่วนของรางวัลสลากกาชาดการกุศลช่วยกาชาดประจำปี 2562 ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 บ้านทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวโครงการเดอะวิช 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางจำนวน 1 หลัง,รางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota จำนวน 1 คัน,รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน,รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาทจำนวน 3 เส้น,รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 30 เส้นและรางวัลเลขท้าย 3 ตัวพัดลม 16 นิ้วจำนวน 90 รางวัล ใช้งบประมาณในการจัดหารางวัลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งสิ้น 3,000,900 บาท ทั้งนี้ของรางวัล ทั้ง 6 รายการ ทั้งบ้านทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว,รถยนต์ Toyota ,รถจักรยานยนต์,สร้อยคอทองคำและพัดลมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างถูกต้องและมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้

ในส่วนของกระบวนการการออกรางวัลสลากกาชาด ได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมีสักขีพยานดำเนินการต่อหน้าประชาชน ที่ เวทีกลางสะพานหินในงานประจำปีของดีภูเก็ตประจำปี 2562 ในวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 22.00 น. ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศลช่วยกาชาดมารับรางวัลได้ระหว่างวันที่ 6 มกราคมถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดังนั้นจึงขอยืนยันได้ว่าการดำเนินงานจัดหารายได้ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมผ่านการประชุมและมติของคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆและจะได้นำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป…….สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ
#ที่นี่ภูเก็ต
#ที่ของคนรักภูเก็ต
#หนังสือพิมพ์บันทึกภูเก็ต
#ออกสื่อ

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับ "บันทึกภูเก็ต" และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. "บันทึกภูเก็ต" ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ต่อเจ้าของความคิดเห็น
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ "บันทึกภูเก็ต" ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:


ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!

ความนิยม: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจัดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานการจัดกิจกรรมหารายได้ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
กดเพื่อขยายขนาด