ภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019
ภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019
กดเพื่อขยายขนาด
<b>Notice</b>: Undefined variable: j in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b><b>Notice</b>: Undefined index:  in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b>

ภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019มหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ต 2562เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

วันนี้( 12 มิถุนายน 2562 )ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต สมาคมเชฟภูเก็ต ชมรมผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน ชมรมหัวหน้าช่างอันดามัน และบริษัท อีเว้นท์ไนน์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดย นายอาณัติ ลิ้มจิระวัฒนา ได้ร่วมกันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ กับ การจัดงานมหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ต Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยมีกิจกรรมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม งานช่างโรงแรม งานสัมมนาให้ความรู้Workshop จากกูรูมืออาชีพ และมินิคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องดัง โดยเข้าชมงานฟรีตลอด 3 วัน

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว่า ในนามตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตต้องขอชื่นชมและต้องขอขอบคุณแทนคนภูเก็ต ที่ได้ช่วยคิด ช่วยทำงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 ขึ้น ซึ่งจะเป็นงานที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ตในด้านการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ เศรษฐกิจของภูเก็ตในภาพรวม การท่องเที่ยวถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก บุคลากรที่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีเป็นจำนวนมาก และแน่นอนบุคลากรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องมีทักษะฝีมือในการให้บริการ การจัดให้มีการแข่งขันในมาตรฐานสากล ยิ่งจะทำให้มีสมรรถนะการทำงานที่ดียิ่งขึ้น สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ และยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของภูเก็ตในด้านการพัฒนาคนอย่างมีรสนิยมและมีความคิดสร้างสรรค์

จากตัวเลข GDP ของจังหวัดจะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นรายได้จากห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก การบริการนักท่องเที่ยว ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่มีนัยยะสำคัญและเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ เชื่อว่าถาเราจัดงานแบบนี้ และเร่งส่งเสริมให้คนในวงการเข้าร่วมอบรม แข่งขันกันอย่างเต็มที่ เราจะพัฒนาได้ไวมาก และจะทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเติบโตได้อย่างมีความมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและบริการจากบริษัทผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตรงนี้ถือว่าเป็นการมาร่วมกันสนับสนุน มาร่วมกัน Update นวัตกรรมใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆในการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งโอกาสที่ภูเก็ตจะมีงานในลักษณะนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ยาก งาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 มีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคนวงการโรงแรมและท่องเที่ยว และไม่แค่นั้นผมว่าประชาชนทั่วไปในพื้นที่ น่าจะต้องเข้าไปชมงานเพื่อได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวและเชื่อได้แน่ว่า งานนี้จะประสบความสำเร็จตามที่คณะผู้จัดงานตั้งไว้ทุกประการ

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ทางเทศบาลนครภูเก็ตยินดีให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ ด้วยแนวคิดในการจัดงาน โดยงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของทางเทศบาลเป็นอย่างมาก กล่าวคือการที่ชุมชน หรือสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างงาน สร้างคนด้วยตนเอง ถือได้ว่าชุมชนมีการพัฒนา มีความคิดสร้างสรรค์ มีประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชุมชน สังคมของวงการการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

นายอาณัติ ลิ้มจิระวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีเว้นท์ไนน์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า มหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาการให้บริการนักท่องเที่ยว และ การประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง ความมีมาตรฐานและเอกลักษณ์ของการให้บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น
• สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม งานช่าง ที่รวบรวมวัตถุดิบและอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟจากทั่วโลกมาไว้ในงานเดียว
• การแข่งขันสุดยอดนักให้บริการระดับมืออาชีพ ในการจัดการแข่งขันทักษะฝีมืองานบริการโรงแรม การแข่งการปรุงอาหารในมาตรฐานสากลโดยนำวัตถุดิบจาก ภูเก็ต มารังสรรค์ให้เกิดเมนูสุดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการเป็นเมืองอาหารสร้างสรรค์ของจังหวัดภูเก็ต (Creative Gastronomy City)งานแข่งบาริสต้าลาเต้อาร์ทชิงแชมป์ภาคใต้ งานแข่งบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ประเทศไทย และครั้งแรกกับงานแข่งช่างเทคนิคโรงแรมชิงแชมป์ภาคใต้การแข่งขันการจัด Creative Coffee Break Challengeเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมแบบมีสไตล์สุดสร้างสรรค์และการเป็นเมือง MICE city ของจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ
• งานประชุมสัมมนาอบรมความรู้เรื่องไวน์ กาแฟ ไอศกรีม Mixologistช่างเทคนิคงานจัดดอกไม้
• งานโชว์สาธิตการปรุงอาหารโดยเชฟชื่อดัง เชฟวิลแมน ลีออง สุดยอดกรรมการตัดสินอาหารระดับโลก และหัวหน้ากรรมการตัดสินรายการทีวี Top Chef Thailand , เชฟเมย์พัทธนันท์ ธงทองTop Chef Thailand และเชฟประชัน วงษ์อุทัยพันธ์ Chef & Food Stylist มือหนึ่งในวงการโรงแรม
• สนุกสนานกับกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีจากศิลปิน นนท์ ธนนท์ , ไอซ์ ศรัณยู และ ไข่มุก เดอะว้อยส์
งานมหกรรมงานแสดงสินค้าและทักษะฝีมืองานโรงแรมภูเก็ต Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับ "บันทึกภูเก็ต" และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. "บันทึกภูเก็ต" ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ต่อเจ้าของความคิดเห็น
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ "บันทึกภูเก็ต" ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:


ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!

ความนิยม: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:

ภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019
กดเพื่อขยายขนาด
ภูเก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019
กดเพื่อขยายขนาด