หนังสือพิมพ์บันทึกภูเก็ต
  "บันทึกภูเก็ต" ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นที่สุดหรือเป็นที่หนึ่ง แต่..ขอแค่เป็นที่พึ่ง และที่รักของทุกคน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสังคม-ธุรกิจ
  • ข่าวการเมือง