ภาพข่าวกิจกรรม
ทต.รัษฎาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทต.รัษฎา หัวข้อ : ทต.รัษฎาจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านแผนงานและพิจารณาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพทต.รัษฎา
จำนวนภาพ : 2 รูป
จำนวนผู้ชม : 1
วันที่ลง : 15/11/2562
อบต.เกาะแก้วประชุมย่อยวางแผนงานทำความสะอาดสองข้างทางรับคณะประธานศาลสูงสุดอาเซียน หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วประชุมย่อยวางแผนงานทำความสะอาดสองข้างทางรับคณะประธานศาลสูงสุดอาเซียน
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 1
วันที่ลง : 14/11/2562
อบต.เกาะแก้วพูดคุยกับผู้ดูแลรร.โคโค่นัทวิลเลจกรณีการปล่อยน้ำเสียลงพื้นถนน หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วพูดคุยกับผู้ดูแลรร.โคโค่นัทวิลเลจกรณีการปล่อยน้ำเสียลงพื้นถนน
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 1
วันที่ลง : 13/11/2562
อบต.เกาะแก้วเข้ารับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วเข้ารับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 1
วันที่ลง : 12/11/2562
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมอบอุปกรณ์การแพทย์ 3 โรงพยาบาล หัวข้อ : สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมอบอุปกรณ์การแพทย์ 3 โรงพยาบาล
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 1
วันที่ลง : 09/11/2562
ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 หัวข้อ : ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 1
วันที่ลง : 04/11/2562
วิทยุการบินฯ มินิวอลย์บอล หัวข้อ : วิทยุการบินฯ มินิวอลย์บอล
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 1
วันที่ลง : 04/11/2562
รองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตและอบต.เกาะแก้วลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้สูงอายุ หัวข้อ : รองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตและอบต.เกาะแก้วลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้สูงอายุ
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 2
วันที่ลง : 04/11/2562
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หัวข้อ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 7
วันที่ลง : 25/10/2562
อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 หัวข้อ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 5
วันที่ลง : 25/10/2562
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด หัวข้อ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 5
วันที่ลง : 25/10/2562
ทต.วิชิตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี หัวข้อ : ทต.วิชิตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอบต.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 6
วันที่ลง : 20/09/2562
ทต.ราไวย์เข้ารับประกาศนียบัตรประเด็นด้านอุบัติเหตุดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ หัวข้อ : ทต.ราไวย์เข้ารับประกาศนียบัตรประเด็นด้านอุบัติเหตุดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
จำนวนภาพ : 2 รูป
จำนวนผู้ชม : 4
วันที่ลง : 19/09/2562
จังหวัดภูเก็ตร่วมกับอบต.เกาะแก้วจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ “สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต” หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตร่วมกับอบต.เกาะแก้วจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ “สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดภูเก็ต”
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 3
วันที่ลง : 16/09/2562
อบต.เกาะแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนสีขาวเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ” หัวข้อ : อบต.เกาะแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนสีขาวเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ”
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 6
วันที่ลง : 14/09/2562
ผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ยืนยันแกงไตปลาคุณแม่จู้ "ไร้สารกันบูด" หัวข้อ : ผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ยืนยันแกงไตปลาคุณแม่จู้ "ไร้สารกันบูด"
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 4
วันที่ลง : 11/09/2562
ทต.ราไวย์ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่ ๕ หัวข้อ : ทต.ราไวย์ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่ ๕
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 12
วันที่ลง : 06/09/2562
เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ หัวข้อ : เทศบาลตำบลราไวย์ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 8
วันที่ลง : 05/09/2562
ทต.ราไวยจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) หัวข้อ : ทต.ราไวยจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 8
วันที่ลง : 02/09/2562
ภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง หัวข้อ : ภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง
จำนวนภาพ : 1 รูป
จำนวนผู้ชม : 8
วันที่ลง : 01/09/2562
 
 
แสดง 1 ถึง 20 จาก 430 (22 หน้า)