ภาพข่าวกิจกรรม
ผู้ว่าราชการภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย หัวข้อ : ผู้ว่าราชการภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความพร้อมจัดงานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 28
วันที่ลง : 06/04/2561
สตูดิโอไลน์เอเจนซี่จัดคอนเสิร์ตการกุศลดนตรีในสวนปี 9 หัวข้อ : สตูดิโอไลน์เอเจนซี่จัดคอนเสิร์ตการกุศลดนตรีในสวนปี 9
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 35
วันที่ลง : 06/04/2561
จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเปิดการปฎิบัติงานไลฟ์การ์ด หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเปิดการปฎิบัติงานไลฟ์การ์ด
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 31
วันที่ลง : 05/04/2561
จังหวัดภูเก็ตจัดงานวันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วัน หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตจัดงานวันครอบครัวทูบีนัมเบอร์วัน
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 28
วันที่ลง : 05/04/2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา หัวข้อ : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 35
วันที่ลง : 02/04/2561
จังหวัดภูเก็ตเปิดตลาดประชารัฐ หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตเปิดตลาดประชารัฐ
จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 28
วันที่ลง : 31/03/2561
จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีตรวจรับเรือตรวจการณ์ 706 วาสุเทพ หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีตรวจรับเรือตรวจการณ์ 706 วาสุเทพ
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 32
วันที่ลง : 31/03/2561
จังหวัดภูเก็ตจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 30
วันที่ลง : 31/03/2561
จังหวัดภูเก็ตประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 31
วันที่ลง : 29/03/2561
จังหวัดภูเก็ตตรวจค้นเรือนจำเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตตรวจค้นเรือนจำเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 30
วันที่ลง : 29/03/2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน หัวข้อ : ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 32
วันที่ลง : 27/03/2561
จังหวัดภูเก็ตจัดงานสงกรานต์โนแอล หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตจัดงานสงกรานต์โนแอล
จำนวนภาพ : 3 รูป
จำนวนผู้ชม : 33
วันที่ลง : 27/03/2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวข้อ : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 34
วันที่ลง : 26/03/2561
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต หัวข้อ : รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 27
วันที่ลง : 25/03/2561
การแข่งขันนานาชาติซุปเปอร์สปอร์ต 10ไมล์ นานาชาติ ภูเก็ต หัวข้อ : การแข่งขันนานาชาติซุปเปอร์สปอร์ต 10ไมล์ นานาชาติ ภูเก็ต
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 37
วันที่ลง : 25/03/2561
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อ : องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 29
วันที่ลง : 22/03/2561
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมงาน itb เสริมทัพดึงยุโรปมาไทย หัวข้อ : สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมงาน itb เสริมทัพดึงยุโรปมาไทย
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 30
วันที่ลง : 20/03/2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ หัวข้อ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่
จำนวนภาพ : 5 รูป
จำนวนผู้ชม : 34
วันที่ลง : 16/03/2561
จังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการชายหาดติดดาว หัวข้อ : จังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการชายหาดติดดาว
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 33
วันที่ลง : 15/03/2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าให้แก่ผู้ประสบเหตุเครื่องบินเล็กตก หัวข้อ : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบกระเช้าให้แก่ผู้ประสบเหตุเครื่องบินเล็กตก
จำนวนภาพ : 4 รูป
จำนวนผู้ชม : 32
วันที่ลง : 11/03/2561
 
 
แสดง 161 ถึง 180 จาก 314 (16 หน้า)