ปปง. ประกาศขายทรัพย์ บริษัททรานลี่
ปปง. ประกาศขายทรัพย์ บริษัททรานลี่
กดเพื่อขยายขนาด
<b>Notice</b>: Undefined variable: j in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b><b>Notice</b>: Undefined index:  in <b>/home/phuketarts/domains/phuketrecord.com/public_html/catalog/view/theme/default/template/content/content.tpl</b> on line <b>103</b>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ เครือข่ายบริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จำกัด และพวก ที่เลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่งยึดและอายัดไว้ชั่วคราวตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ รายการเรือและรถยนต์โดยสาร จำนวน 151 รายการ เป็นไปตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ และคำสั่งเลขาธิการ ปปง. โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัยพ์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาสามารถติดต่อขอดูทรัพย์สินและลงทะเบียน. ได้ตามประกาศ

---------------

ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดไม่ได้ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 จะนำออกขายทอดตลาดอีก 3 นัด ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีวันและเวลาดังนี้ นัดที่ 1 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นัดที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. และนัดที่ 3 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้หากขายทอดตลาดได้หมดทุกรายการในนัดใดแล้ว ให้ปิดการขายทอดตลาดในนัดที่เหลือ

---------------

การขายทอดตลาดทรัพย์สินในแต่ละรายการใช้วิธีประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงาน ปปง. ต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่จนกว่าจะไม่มีผู้สู้ราคาอีก และหากคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายทรัพย์สินให้กับผู้สู้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินในรายการนั้นทันที เว้นแต่ทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป อาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ โดยสำนักงาน ปปง. จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน และทำสัญญาโดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินส่วนที่ค้างชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันขาย
---------------

เมื่อชำระเงินทั้งหมดแล้วสำนักงาน ปปง. จึงจะโอนทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อได้หากผู้ซื้อไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้วางเงินมัดจำไว้ สำนักงาน ปปง. จะริบเงินมัดจำหรือริบหลักประกันนั้น แล้วนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดในครั้งต่อไป และหากการขายครั้งใหม่ได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับการขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้ซื้อเดิมจะต้องรับผิดชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดอยู่นั้น
---------------

สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นภาระของผู้ซื้อทรัพย์สินได้ และสำนักงาน ปปง.ขอสงวนสิทธิในการถอนทรัพย์สินรายการใด ๆ ตามประกาศฯ ออกจากขายทอดตลาดก่อนการขายทอดตลาดตามความเหมาะสม เพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้สู้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
---------------

ในการสู้ราคาผู้สู้ราคาทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันขายทอดตลาดด้วย และในกรณีที่ผู้สู้ราคาประสงค์จะเข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่น ให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสู้ราคาในนามตนเอง
---------------

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ 1 | เอกสารประกอบ 2
---------------

#หนังสือพิมพ์บันทึกภูเก็ต #หนังสือพิมพ์หัวใจภูเก็ต #phuketrecord #ข่าวภูเก็ต #phuketnews #การท่องเที่ยว #เทศบาลนครภูเก็ต #สำนักงานปปง. #ทรานลี่

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับ "บันทึกภูเก็ต" และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. "บันทึกภูเก็ต" ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ต่อเจ้าของความคิดเห็น
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ "บันทึกภูเก็ต" ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
เขียนความคิดเห็น
ชื่อ:


ความคิดเห็น: คำแนะนำ: HTML จะไม่ถูกแปลง!

ความนิยม: แย่            ดี

ป้อนรหัสในกล่องข้างล่างนี้:

ปปง. ประกาศขายทรัพย์ บริษัททรานลี่
กดเพื่อขยายขนาด
ปปง. ประกาศขายทรัพย์ บริษัททรานลี่
กดเพื่อขยายขนาด
ปปง. ประกาศขายทรัพย์ บริษัททรานลี่
กดเพื่อขยายขนาด
ปปง. ประกาศขายทรัพย์ บริษัททรานลี่
กดเพื่อขยายขนาด